17. 04. 2018
Lucia Zachariášová: „České politice chybí dvě věci, mladí lidé a ženy a to nejlépe v kombinaci“
Autor: Šárka Löffelmannová

Proč jste se rozhodla vstoupit do komunální politiky a proč zrovna za Stranu zelených?

Já začnu odzadu. Nejdřív jsem se rozhodla, že vstoupím do Strany zelených a těch motivací bylo několik. Samozřejmě jsem souzněla s politikou, kterou Strana zelených dělá a prosazuje. Zaměřuji se hlavně na postavení žen a mužů, v širším slova smyslu na lidská práva a ochranu menšin. Strana zelených tato témata vnímá a snaží se hledat způsoby jak s nimi něco dělat, jak postavení znevýhodněných lidí zlepšit.

Jak se dá v komunální politice ovlivňovat genderová nerovnost, lidská práva a podobná témata?

Obec má blízko k lidem, takže může dobře reflektovat jejich momentální potřeby, což by určitě dělat měla. Jedno z témat, která se dají na komunální úrovni ovlivnit a které je důležité právě pro rovnost žen a mužů, je dostatečný počet míst ve školkách. Což je věc, kterou má v kompetenci obec, ta může stavět nové školky, tak aby byla kapacita dostatečná, dělat demografické prognózy počtu dětí. Zároveň perspektiva postavení žen a mužů proniká do mnoha různých oblastí. Můžeme ji vidět ve veřejném prostoru. Když si představíme matku s malým dítětem, která se chce pohodlně pohybovat po městě s kočárkem, potřebuje hustou síť veřejné dopravy, zeleň a parky, kam může chodit s dítětem na procházku, kde si může bezpečně hrát. Všechno souvisí se vším a všechna ta témata se dají promítat i na obecní úrovni.

Kandidujete na Praze 3 na Žižkově. Jaké jsou největší ekologické problémy Žižkova? Co by se dalo změnit? Na čem pracujete?

Pokud se bavíme o ekologii, tak nejenom pro Žižkov ale v Praze obecně je to téma dopravy. Mám pocit, že Praha je město aut a zatím se nám poměrně málo daří vytvářet sdílený veřejný prostor tak, aby byl nejenom pro auta, ale úplně stejně i pro lidi na kole nebo pěší. To je jedno z velkých témat. Když se podívám přímo na Prahu 3, tak velmi výrazné rozvojové území je Nákladové nádraží Žižkov. To je teď v mezifázi, kdy se rozhoduje, co se s ním bude dít. Je tam kulturní památka samotného Nákladového nádraží. Také je tam brownfield, na kterém bude výstavba a je důležité ovlivnit, jak ta výstavba bude vypadat a co se s tímhle rozvojovým územím stane.

Co zatím považujete za své největší politické úspěchy?

Já jsem teď v obecním zastupitelstvu první volební období a jsme v opozici, což znamená, že toho nemůžeme zase tolik prosadit. To je důležité, protože lidi, když kandidují, tak se musí smířit s tím, že hned třeba nebudou chod radnice přímo ovlivňovat. Na druhou stranu opoziční práce je důležitá v tom, že kontrolujeme to, co vedení města dělá a snažíme se to korigovat, upozorňovat na chyby a problémy. My jsme se mnohokrát snažili zlepšit přístupnost občanů a občanek na jednání zastupitelstva. Aby mohli mluvit v konkrétní pevnou hodinu, aby nemuseli čekat, až se vypovídáme, ale aby věděli, kdy přesně můžou na zastupitelstvo přijít. Nebo aby tam byla nějaká hlídací služba, když přijdou rodiče s dětmi, pro které může být složitější s dětmi na zastupitelstvo dorazit. Bohužel se nám to zatím nepodařilo, takže to nelze označit za úspěch, ale budeme v tom pokračovat a doufejme, že se to jednou na Praze 3 povede.

Máte nějaký závěrečný vzkaz pro mladé kandidáty a kandidátky?

Chtěla bych jim vzkázat, aby se zajímali o veřejné dění a o to, co se děje v jejich okolí. Pokud je něco šve, nemá smysl složit ruce do klína a říct si, že to stejně nezměním. Podle mého názoru tou jedinou správnou cestou je prostě se zvednout a něco s tím udělat. Politika a veřejná zastupitelská demokracie je tady od toho, aby právě takhle fungovala, proto si myslím, že je důležité dívat se kolem sebe a snažit se věci měnit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Zpět na ostatní články