07. 06. 2019
Tisková zpráva č.1
Zdroj: vlastní

Kandiduju.cz – již druhý ročník projektu, který spojuje zájemce o politiku na všech úrovních politického spektra, avšak i na poli nejrůznějších témat. První ročník pod záštitou MOB, tedy spolku Mladí občané, proběhl v minulém roce s cílem podpořit mladé lidi v kandidatuře v komunálních volbách 2018. Letošní menu tohoto zajímavého a pestrého projektu nabídne dva podzimní workshopy a mentoringový program. Účastníci tak mohou potkat profesionály z nejrůznějších oblastí, ať už mladé zastupitele, starosty, tak i architekty anebo herce.

HLAVNÍ CÍLE DRUHÉHO ROČNÍKU

Hlavním cílem projektu je rozvoj občanské společnosti v regionech, zájmu o společenská témata a především povědomí a významu komunální politiky. Kandiduju.cz přináší různé formy spolupráce s leadery různých oborů, které mohou být přínosné pro činnost a rozvoj nově zvolených zastupitelů. Díky provázání mentorů a zkušeností komunálních zástupců i politiků mohou účastníci získat neocenitelné know-how v široké perspektivě a také v oblasti fungování samosprávy. Ať už se jedná o zkušenosti ryze praktické, jako dotace, rozpočty, tak o dovednosti komunikační.

Mezi mentory, kteří předají své neocenitelné zkušenosti mladým komunálním politikům, namátkou patří: Jan Grolich (starosta obce Velatice), Tomáš Veselý (architekt), Lucie Zachariášová (členka zastupitelstva), Stanislav Čaban (herec), Václav Kříž (zastupitel), Filip Hrůza (vedoucí Institutu veřejné správy MU) a mnoho dalších.

Kandiduju.cz však není platformou pouze pro zájemce o politiku, ale i pro nerozhodnuté zájemce o veřejné dění. Vítání jsou i ti zájemci, kterým je blízká politologie, právo, analytika, marketing či ekonomika anebo místní samosprávy z hlediska úředního aparátu či místních komunit, kteří potřebují k budoucím aktivitám profesionální a odbornou pomoc.

Kandiduju.cz je výjimečné právě v síťování jednotlivých lidí a největší výhodou celého projektu je právě provazování kontaktů a sdílení zkušeností. Má potenciál působit lokálně skrze již existující síť napříč regiony. Zároveň je projekt schopen pojmout témata jak širšího rázu komunální politiky, tak zároveň oblasti specifické, například právní minimum. Právě mentoři z praxe a komunální politici se zkušeností na vlastní kůži jsou zárukou kvalitních informací, zkušeností a odborné pomoci. Zájem o zmíněná témata a politiku může díky výše popsanému růst, což se již v minulých komunálních volbách projevilo účastí mladých lidí a vyšší volební účastí.

PILÍŘE PROGRAMU PRO ROK 2019

Prvním je zdarma poskytovaný individuální mentoring navázaný na síť zkušených profesionálů z výše uvedených oblastí. Zapojení mentoři poskytnou své zkušenosti těm zájemcům, kteří přihláškou prokáží realizovatelnost a promyšlenost své iniciativy či snahu posouvat se dál. Mentor bude zájemce provádět až k uskutečnění projektu. Klíčová bude také zpětná vazba, protože díky ní budeme schopni analyzovat a modifikovat tento způsob spolupráce do budoucna.

Další aktivitou budou cílené workshopy, první z nich plánujeme na podzim tohoto roku. Důraz bude kladen především na jejich praktičnost, pro kterou bude třeba i domácí příprava účastníků. Témata, kterým se budou workshopy věnovat, budou úzce specifikovány, jedním z příkladů může být oblast Smart Cities. Bonusem workshopu bude i vzájemná provázanost napříč komunálním spektrem, kdy si budou moci účastníci vyměnit osobní poznatky a zkušenosti. Workshopy budou zpravidla dvoudenním setkáním, po vzoru minulého roku.

Spolupráce s partnery

Letošní ročník se uskuteční pod hlavičkou projektu Nebojme se komunální politiky, na kterém spolupracujeme s dalšími partnerskými organizacemi – Nadací Via, Nadací Jablotron a organizací EDUin. Další větev projektu se zaměří především na aktivní lidi uvažující vstoupit do komunální politiky, a to prostřednictvím mentoringu, veřejných debat a workshopů.

Zpět na ostatní články