08. 10. 2019
Úspěšný I. workshop Kandiduju.cz
Zdroj: vlastní

Předposlední zářijový víkend se uskutečnil I. workshop projektu Kandiduju.cz. Zúčastnili se ho zastupitelé ze všech koutů České republiky, kteří tak získali nové poznatky z praxe a sdíleli své zkušenosti.

Víkendový program zahájila páteční diskuze a přednáška s ústavním právníkem Janem Wintrem, který účastníkům představil samotné ústavní základy práva na samosprávu a zdůraznil důležitost participace mladých lidí na veřejném dění. Sobotní program zahájila panelová diskuze o právech zastupitelů za účasti Ericha Kříže, zastupitele města Krásno, Jana Papajanovského, starosty České Kamenice, a konečně Adama Zábranského, radního Hlavního města Prahy. Účastníci ocenili zejména poznatky ohledně jejich práva na informace a kooperace s úřednickým aparátem na radnici.

Nezbytnost strategického plánování a užitečné informace o dotačních žádostech pak představili zástupci společnosti SPF Group, s.r.o. – Ladislav Marek a Markéta Bendová. Na dotační problematiku poté navázal Leo Steiner, dotační expert, který s mladými zastupiteli diskutoval o úloze a efektivitě dotací. Své zkušenosti z úspěšného a dlouholetého působení ve funkci starosty Dolních Břežan následně prezentoval Věslav Michalík, který mimo jiné prozradil, jak dosáhnout udržitelnosti velkých investičních projektů a jak optimálně zajistit obnovu obecního majetku. Nabitý den byl zakončen přínosnou přednáškou o problematice veřejných zakázek s důrazem na ukázky z praxe. Odborník na veřejné zakázky – Marek Stowasser – zastupitelům poodhalil, za jakých podmínek lze soutěžit nejen na nejnižší nabídkovou cenu, ale i na kvalitu.

Nedělní blok se tematicky zaměřil na transparentnost a otevřenost v komunální politice. Petr Kučera, radní městské části Praha 1, poukázal na výhody aplikace CityVizor, skrze níž je možno nahlédnout do hospodaření samosprávných celků. Lucie Sedmihradská, radní městské části Praha 10, hovořila o pozitivech, ale i úskalích participativních rozpočtů. Projekty spolku Mladí občané pak vykreslila zástupkyně spolku Michala Stupková a závěrem proběhla živá diskuze s předsedou Oživení Markem Zelenkou.

Pozitivní zpětná vazba a náměty pro další workshop, které vykrystalizovaly z diskuze s účastníky, nás zavazují k uspořádání dalšího workshopu. Ten se uskuteční 6. až 8. prosince v Praze.

Letošní ročník Kandiduju.cz probíhá ve spolupráci s Nadací Via v rámci projektu Nebojme se komunální politiky.

Zpět na ostatní články