17. 08. 2019
Veřejnosti se nebojíme, uvádějí mladí zastupitelé
Zdroj: vlastní

V měsíci červenci proběhlo v rámci projektu Kandiduju.cz pořádaném spolkem Mladí občané dotazníkové šetření mezi mladými zastupiteli do 35 let z celé České republiky. Průzkum zjišťoval, s jakými problémy se musejí mladí komunální politici potýkat a ve kterých oblastech by se chtěli vzdělávat tak, aby svou funkci mohli odpovědně vykonávat.

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ

Na dotazník odpovědělo celkem 123 respondentů z řad zastupitelů. 75 % z dotázaných je ve své funkci poprvé, mezi respondenty však přesto nechybí ani radní a starostové, kterých bylo mezi respondenty dokonce 12 %.

Za největší problém svých obcí považují zastupitelé nejčastěji nedostatek financí v obecních rozpočtech spolu s neochotou politického i úřednického vedení obcí přizpůsobovat se novým trendům. Mladí zastupitelé se často potýkají také s odchodem svých vrstevníků do větších měst a s rozpadajícími se obecními komunitami. Mezi nejčastěji zmiňovanými problémy pak nechybí ani nedostatky v obecní infrastruktuře (dopravní stavby, kanalizace, vodovody,…) a její často zanedbané plánování.

Právě na výše zmiňované nedostatky obcí pak mladí zastupitelé nejčastěji reagují při výkonu svých mandátů. Když měli mladí zastupitelé označit tři témata, kterým se při výkonu mandátu věnují nejčastěji, 65 % jich označilo oblast sportu a kultury, 41 % hospodaření obce, 36 % životní prostředí, 35 % transparentnost radnice a 27 % oblast bydlení. Více než 10 % zastupitelů však mezi své priority řadí také školství, sociální služby, bezpečnost nebo dopravu.

Při prosazování vlastních vizí o správě města je pro zastupitele nejčastější překážkou přesvědčování kolegů v zastupitelstvu, neochota úřednického aparátu a již zmiňovaný nedostatek obecních financí. Téměř polovina mladých politiků však přiznává také fakt, že jim výkon činnosti komplikuje nedostatek znalostí a zkušeností. Větší obavy z reakcí veřejnosti na prosazované kroky má naopak jen zhruba 20 % mladých zastupitelů, zatímco více než polovina jich uvádí, že takové obavy vůbec nemají.

O KANDIDUJU.CZ

Projekt Kandiduju.cz se ve svém druhém ročníku zaměřuje především na podporu mladých zastupitelů, radních a starostů zvolených v komunálních volbách na podzim roku 2018. Letošní ročník se skládá ze dvou částí – mentoringu a workshopů. Zatímco mentoringový program je zaměřen na individuální spolupráci účastníka a mentora ve vybraných oblastech, workshopy budou připraveny na témata, která účastníky nejvíce zajímají či ve kterých oni sami nejvíce potřebují pomoci. Právě proto byli v rámci projektu osloveni potenciální účastníci formou exkluzivního dotazníku.

První workshop se uskuteční od pátku 20. září do neděle 22. září v Praze a bude věnován otázkám, jako je právní minimum pro praxi zastupitele, představením národních a evropských dotačních příležitostí, životnímu prostředí s důrazem na reálná opatření pro obce nebo zapojení veřejnosti do fungování samosprávy. Přihlašování pro zastupitele je již otevřené na webu https://www.kandiduju.cz/workshopy.

O MLADÝCH OBČANECH

Spolek Mladí občané (MOB) je otevřený všem mladým lidem do 35 let. Cílem MOB je podpora rozvoje občanské společnosti, právního státu a propagace demokratických hodnot a lidských práv ve spolupráci se státotvornými organizacemi, skupinami a jednotlivci. MOB pořádá kromě projektu Kandiduju.cz také Akademii Mladých občanů, ve které se středoškoláci seznamují s fungováním obcí, krajů i státu. Mezi další aktivy spolku patří také pořádání dalších workshopů, debat nebo simulovaných zastupitelstev.

Zpět na ostatní články