17. 07. 2019
„Vizí může mít člověk hodně, ale jak jich dosáhnout je úplně něco jiného,“ říká Kříž
Zdroj: vlastní

Václav Kříž je jedním ze zakládajících členů spolku Mladí občané a již druhé volební období působí jako zastupitel ve městě Krásno. Svou činností se snaží probudit v mladých lidech zájem o dění kolem nich. Profesně se věnuje strategickému řízení ve veřejné správě.

Proč jste se rozhodl kandidovat ve volbách?

Jsem v zastupitelstvu druhým obdobím, takže to byla motivace především pokračovat v práci, kterou jsem začal v minulém období. Důvodem pro vstup do komunální politiky v Krásně byl úplně na začátku stav místní politiky a veřejné správy, kde se skloubila neefektivita a neschopnost se o jejím řešení konstruktivně bavit. Zároveň byla komunita poměrně dost ovlivněná roky velmi osobních konfliktů v místním zastupitelstvu a tuto negativní náladu jsme chtěli pomoci zlepšit.

Liší se nějak chování starších kolegů k vám od běžného chování k ostatním zastupitelům?

Nyní už tak výrazně ne, ale na začátku bylo patrné, že nás oslovením „kluci“ a podobnými dalšími způsoby vnímali spíše jako nějaké méně schopné nováčky nežli sobě rovné partnery. Třeba to tak ani nemysleli, nicméně takovou atmosféru vytvářeli. Zároveň se všichni chovali poměrně opatrně, protože nevěděli, co od nás mohou očekávat.

Jak na vaši práci reagují vaši vrstevníci?

Mám pocit, že mě podporují. Celkově mi přijde, že nejen naši vrstevníci oceňují vstup mladších lidí do komunální politiky.

Jak jste zvládal začlenění se do již zaběhlých struktur, procesů a nepochybně i politických vztahů?

Pomalu a postupně. Speciálně v malých komunitách hraje velkou roli vzájemná historie členů zastupitelstva, ale i úřadu. Je to taková změť vztahů, která má ale obrovský vliv na jednání lidí, které se zvenku může zdát nelogické. Poznávání těchto vztahů trvá dlouho, ale je klíčové.

Co pro vás v politice představuje největší výzvu?

Jak co nejvíce zefektivňovat a zkvalitňovat fungování veřejné správy, tak aby to bylo zároveň průchozí a snesitelné pro jednotlivé aktéry. Vizí může mít člověk hodně, ale jak jich dosáhnout je úplně něco jiného.

Máte konkrétní cíl nebo vizi něčeho, co byste chtěl prosadit ve svém volebním období?

I z pozice předsedy kontrolního výboru se chci zaměřit na vnitřní procesy v úřadě a pokusit se o větší systematizaci práce na úřadě, a to i ve vztahu k vedení obce a zastupitelstvu. Dále se pokusit rozvíjet princip komunitních projektů, který se nám podařil rozjet obnovou parku. Zároveň bych rád více rozvíjel mezinárodní spolupráci, která, domnívám se, má na místní úrovni obrovský potenciál.

Existuje podle vás něco, co mladí lidé do politiky přináší a co nemůže poskytnout nikdo jiný?

Častokrát velmi upřímnou snahu věci řešit a měnit. Což samo o sobě nestačí a častokrát to může paradoxně sehrát i negativní roli, ale je to důležitý princip, který je v politice určitě potřeba.

Jakou radu byste dal lidem, kteří uvažují o tom, že by se sami zapojili?

Neváhejte a zapojte se. Protože pokud nad tím uvažujete už nyní, tak se k tomu určitě dříve nebo později dopracujete. A je lepší začít dříve.

Zpět na ostatní články