O projektu

Projekt Kandiduju.cz vznikl v roce 2018 za účelem podpory zapojení mladých lidí v komunální politice. Snažili jsme se upozornit na dosavadní takřka mizivou míru angažovanosti mladých v obecních zastupitelstvech. Z toho důvodu jsme spustili intenzivní motivační a informační kampaň s cílem zvýšit jejich účast ve volbách, ať už na straně voličů, nebo kandidátů. Naše snažení vyvrcholilo workshopem pro vybraných 25 mladých kandidátů ze všech koutů republiky, kteří se tak mohli efektivně připravit na blížící se komunální volby a na práci zastupitele. S ohledem na úspěšnost účastníků ve volbách věříme, že naše práce měla smysl.

V roce 2019 jsme spustili nový koncept projektu Kandiduju.cz. Nyní se chceme zaměřit na podporu nově zvoleným mladým zastupitelům. Mládí totiž nevnímáme jako předpoklad dobrého výkonu funkce člena zastupitelstva, ale zároveň nesmí být ani překážkou. Kromě toho, dobrá vůle také není všespásná a samotný zisk mandátu zastupitele mnoho neznamená, neví-li člověk, jak s touto funkcí naložit. Proto doufáme, že náš mentoringový program a chystané workshopy napomohou k zvýšení erudovanosti a k rozvoji mladých zastupitelů.

Na těchto stránkách a facebooku projektu nalezneš, jak se zapojit do našeho mentoringu a workshopů, dále informace nezbytné k základnímu porozumění fungování komunálu, tipy a rady k volbám i do začátku působení na radnici a mnoho dalších článků a rozhovorů.

A kdo za projektem stojí?

Mladí občané jsou již 5. rokem fungující zapsaný spolek čítající více než 70 členů převážně z řad vysokoškoláků. Naším cílem je zvyšování politické gramotnosti a zájmu mladých o veřejný prostor. Ačkoliv máme ve svých řadách aktivní politiky, nespojuje nás žádná politická doktrína, nýbrž víra v to, že ke správnému vývoji společnosti je nezbytné aktivní občanství široké veřejnosti. Snažíme se měnit rezignovaný až netečný pohled části společnosti (a především mladých) na politický systém, a svým vzorem a vzdělávacími aktivitami podněcovat zájem lidí z našeho okolí stát se aktivními občany.